Skotlandsgade

Projektet består af en række “town houses” på Amager, som danner ryg i en uafsluttet karré mod Sundholmsvej og Skotlandsgade. Bebyggelsen er opdelt i 6 rækkehuse i 2 1/2 etage. Hver bolig har egen sydvendt have og tagterrasse.

Husene fremstår i en skala og materialitet, der tager udgangspunkt i de lokale forhold. Rækkehusene er en eftertragtet boligform der bidrager til et varieret boligudbud i området.

Der etableres en fælles adgangssti langs den nordlige facade. Mod øst etableres 3 parkeringspladser ved bebyggelsens gavl. Fælles cykelparkering og affaldsrum etableres i stueetagen mod øst.

Bygherre: Polaris Ejendomme / Nordbohus

Samarbejdspartnere: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniører

Areal: 660 m2

Byggestart: 2017

Færdiggørelse: 2018

Byggesum: ca. 10 mio kr.