Scherfig hus – Carlsberg Byen

Som en vigtig brik i byplanen ligger karré-bebyggelsen i Carlsberg Byens nordvestlige hjørne, hvor den grænser op mod nabokvartererne Humlebyen og Rahbeks Allé. Lokalplanens intentioner om om et urbant varieret byggeri, der viser hensyn til nabokvarterer og de historiske bygninger omsættes direkte i projektet.
Byggeriet består af 9 byhuse, der tilsammen danner en karréstruktur med et grønt og indbydende gårdrum, der er forbundet med bydelens stisystem via 3 indbydende portåbninger.

Der skabes rammer for fællesskabet i bebyggelsens gårdrum, hvor gårdhusene er med til at skabe et varieret gårdmiljø med mindre lokale opholdszoner for beboerne i hvert byhus.

Sammenhængen med de omgivende byrum tilgodeses med etablering af kantzoner på ydersiden af bebyggelsen i form af forhaver langs facader mod byrummene.

Boligerne er generelt indrettet med entré, køkken og spiseplads orienteret mod gården. Optimale udsigts- og  lysforhold opnås ved at køkken, spiseplads og ophold disponeres som sammenhængende gennemlyste arealer. Med store højt placerede vinduesåbninger i facaderne får boligerne et godt lysindfald i alle opholdsrum.

Boligkarreens facader er udført i enkle og robuste materialer. Facaderne udføres overvejende med indfarvet puds i forskellige farvetoner. Indgangspartier i stueetagen er generelt trukket tilbage fra facadelinjen og udføres med beklædning i keramiske klinker. Altaner er delvist indeliggende og udføres i 2 hovedvarianter. En variant som helt åbent med metalværn og let udtryk. Den anden variant er en mere lukket karnap type med massive betonsøjler.

Bygherre: Carlsbergbyen PS

Samarbejdspartnere: Alectia, Schønherr

Areal: 15.800 m2

Byggestart: 2016

Færdiggørelse: 2017

Byggesum: ca. 200 mio kr.