Filosofgangen Odense

Filosofgangen ligger lige ned til Munke Mose – et populært rekreativt grønt område midt i Odense. Området er præget af robust teglbyggeri fra forskellige perioder. Røde teglbygninger med reliefvirkninger og mange andre fine detaljer præger generelt bybilledet i Odense centrum og skaber god sammenhæng i byen.
Det er en tradition med rødder tilbage i de ældste byggerier i Odense, som også er videreført i en stor del af det moderne byggeri fra efterkrigstiden.

Filosofgangens gadeforløb er placeret lavt i ådalens terræn, som falder ned mod Odense Å i syd.
Den terrænmæssige placering langs Filosofgangen giver mulighed for at bygge  højt langs gaden uden at sprænge byens skala. Flere eksisterende bygninger langs Filosofgangen er derfor også opført i 6-7 etager – og skaber en værdig bymæssig front mod åen.

Den nye bebyggelse udfylder et hul i facaderækken ved Filosofgangen og forstærker oplevelsen af byens kant ved åfronten. Den vestlige del af bebyggelsen opføres i en højde der spiller sammen med den eksisterende høje å-front. Den østlige del opføres i 3 1/2 etage, for også at skabe en sammenhæng med den lavere bebyggelse i det bagvedliggende boligområde Filosofhaven.

Den eksisterende parkeringsplads bag bygningen omdannes til et grønt byrum, der vil skabe en god sammenhæng med det grønne gårdrum i nabobebyggelsen.

Projektforslag