Carlsberg Byen – Lokalplan

Carlsberg byen ligger centralt i København mellem Vesterbro, Valby, Kongens Enghave og Frederiksberg. Området har et enestående kulturmiljø med mange historiske bygninger af høj bevaringsværdi og arkitektonisk kvalitet.

I 2007 udviklede Carlsberg en visionær plan for omdannelsen af området fra industriområde til et levende byområde. Omdannelsen af Carlsberg Byen har vist vejen for en ny type planlægning, der med en tæt by-struktur forener både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

I et tæt samarbejde mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune blev der i 2013, som tillæg til den overordnede rammelokalplan, skabt en byggeretsgivende lokalplan for et delområde med en byggeret på 94.000 m2. Lokalplanen blev startskuddet til størstedelen af den store byggeaktivitet, der præger området i dag.

Som arkitektrådgiver varetog Borlund Arkitekter (nu Sans Arkitekter) opgaven med at skabe rammer for gode byrum i feltet mellem den historiske  bygningsarv og planlægningen af nye byggerier. Med afsæt i områdets eksisterende kvaliteter skulle der skabes helheder til fordel for både naboområder, virksomheder, institutioner og nye beboere.

For, at kunne afgrænse byggefelterne og tilpasse kommende byggerier i højden og drøjden, blev der i løbet af planlægningen udført projektstudier der var retningsgivende for de efterfølgende byggeprojekter.

Bygherre: Carlsbergbyen PS

Samarbejdspartnere: Rambøll, COWI

Areal: 94.000 m2

Byggestart: 2016

Færdiggørelse: 2017-2018

Byggesum: ca. 200 mio kr.